בין עצי היער/ אירית ר. קופר

חדש! חדש! חדש!
אירית ר. קופר הוציאה לאור עד היום 19 ספרים, זהו ספרה ה-20. הספר יוצא לאור בימים אלה שלפני יום השואה שנת תשע"ב. אירית ממשיכה למסור עדות מדי שבוע, במשואה. שנים רבות היא מבקרת בבתי ספר ומספרת לתלמידים את סיפורה האישי המרתק, היא רואה בכך שליחות.
תוכן הספר:
מפוחדים עד מוות בעקבות האירועים האיומים המתרחשים בגטו מצליחים חיים וחנה – נער ונערה בני 15 – להגיע לקבוצת פרטיזנים הממוקמת בעובי היער. חדורי נקמה בנאצים הם לוקחים חלק פעיל בלחימה הפרטיזנית נגדם, חווים את הקשיים של החיים ביער, רחוקים מבית ומשפחתם. תוך כדי כך נקשרים ביניהם קשרי ידידות ואהבה,
ושניהם מתחילים לרקום יחדיו את חלומם בארץ-ישראל.
פתיחה:
"כאשר חיים נכנס לחפירה, שהייתה בור מאורך חפור בתוך האדמה ופתחי אוויר אלכסוניים נראו בצדדים, מצא בו פרטיזנים לוחמים. מהרגע הראשון עטפה אותו חמימות נעימה, ומיד החליט שיהיה לוחם כמוהם... "

תגובה 1: